WELCOME

ABOUT US

MANAGEMENT TEAM

COURSES

TRAINING FACILITIES

CONTACT US

REGISTRATION

ปัญหาที่เจ้าของเรือมักพบคือ

คนประจำเรือมีแต่ตั๋ว แต่ไม่มีความรู้ในหน้าที่เพียงพอ ตรวจเรือทีไรเป็นปัญหาทุกที เจ้าของเรืออยากจะนำเรือไปวิ่งให้ Major Oil แต่ประสิทธิภาพของคนประจำเรือปิดกั้นโอกาสไว้

TMSA (Tanker Management Self Assessment) ได้แนะนำให้ท่านสำรวจตรวจตราและปรับปรุงประสิทธิภาพคนประจำเรือของท่าน โดยการให้การอบรมเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ มากมาย แต่ท่านไม่รู้จะให้ใครดำเนินการให้ ขณะนี้เราพร้อมให้บริการท่านแล้ว ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ได้ทำเพราะหวังค้ากำไรแต่ต้องการพัฒนาคนประจำเรือของเราให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เท่าที่ควรจะเป็น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งน้ำมันมายาวนาน พร้อมทั้งอาจารย์พิเศษที่มีผลงานการสอนในสถาบันทางด้าน Maritime มามากมาย ท่านพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าหรือยัง?

The team in MarinerThai Crew Training Center has the capability and resources to provide quality education and training for both mandatory and non-mandatory Merchant Marine courses as legislated by the International Maritime Organisation for the local and regional maritime industry, as well as beyond the regional shores.